https://docs.google.com/document/d/1SBJdW_3sC40DgRg4H_I1vXQOfXL3mWvb_Hd0bNFJC_g/edit?usp=sharing
 
EB PC
פריימר לסלילת כבישים

מוצרי ErthBind כפריימר בסלילת כבישי אספלט, שילוב של Erthbind 100 יחד עם Erthbind Stabilizer משמש כפריימר מועדף ויעיל בהרבה  בהשוואה לתכשירים ולחומרים המסורתיים ממשפחת הביטומנים .

השימוש בשילוב זה מייצר תשתית כביש חזקה יותר, זולה יותר בתחשיב ארוך טווח עקב יעילות הביסוס וכמובן טיפול ידידותי לסביבה בניגוד לחומרים המסורתיים.

שימוש בשילוב שלנו כפריימר, בונה שכבת לחות בין מצע בסיס הכביש לבין האספלט ובכך מונע דפוזיה של לחות בין השכבות בעת סלילת האספלט והייבוש וההתקשות של כל אחד מהמרכיבים מתרחשת באופן הטבעי לכל חומר. בנוסף מחבר הפריימר שלנו בין שכבת הבסיס לשכבת האספלט באופן מושלם ובקשירה חזקה המונעת היפרדות מה שעלול לגרום להרס הכביש בקצב מהיר יותר.

במקרים רבים בהם בסיס כביש האספלט בטרם הסלילה מכיל מעל 15-25% של חומר גרנולרי דק, החומרים המסורתיים אינם מייצרים אווירת הדבקה בין מרכיבי החומר הגרנולרי לבין עצמם וגם לא ביינם לשכבת האספלט. בשימוש בשילוב החומר שלנו, מתקבלת הדבקה וקשירה אופטימלית המאריכה משמעותית את חיי הכביש.

השימוש כפריימר יכול להתבצע או כריסוס כפי שמקובל בפריימר מסורתי או בערבוב אל פנים המצע ובכך למעשה מתקבל גם חיבור אופטימלי בין שכבת הבסיס לשכבת האספלט אך גם בסיס כביש מיוצב וחזק לאין שיעור ממצב רגיל.

 

השימוש בשילוב חומרי Erthbind כפריימר נותן:

 • אטימה של נקבוביות מצע הבסיס ובכך מניעת כניסה של לחות.

 • קשירת מרכיבי האגריגטים וכתוצאה מכך חיזוק וייצוב בסיס הכביש.

 • הגנה על שולי הכביש מחדירת לחות והרס ע"י גשם וזרימת מים

 • מניעת אבק משולי הכביש אך גם מבסיס הכביש עד למועד הסלילה.

 • הידבקות טובה בהרבה בין האספלט לבסיס הכביש (המצע)

בהשוואה לפריימרים ביטומנים מסורתיים: רוב החומרים המסורתיים הם תוצר לוואי של תעשיית האספלט והדלק וככאלו מכילים ממיסים אורגניים שאינם ידודיתיים לסביבה. Erthbind אינו מכיל כלל מומסים אורגניים ונחשב כידידותי לסביבה.

 • היות ופריימר מסורתי מכיל מומסים אורגניים, זמן ההתייבשות שלו ארוך מאוד עד כדי מספר ימים בשעה ש ה Erthbind  מתייבש ומתקשה בתוך שעות.

 • אמוסליות האספלט המסורתיות (מה שקרוי בשפת השוק, ביטומן) כדוגמת ה SS-1, CSS-1 אינן מייצרות בסיס טוב לחיבור בין המצע לאספלט כאשר המצע מכיל מעל 15-20% חומר דק. האמולסיות המסורתיות אינן מצליחות לחדור אל אותה שכבת חומר דק בשעה שה EB נועד לכך ומסוגל לחדור לכל סוג של מצע ובכך לייצר שכבת ביסוס וחיבור אופטימלית לאספלט.

 • האמולסיות המסורתיות הן תמיד או בעלות מטען חשמלי חיובי או בעלות מטען חשמלי שלילי. אם בסיס הכביש הינו תוצר של אבן גיר ברור שהוא בעל מטען חשמלי חיובי ולכן; לעיתים קרובות אין התאמה בין האמולסיה הנכונה מבחינה חשמלית למצע הכביש. Erthbind הוא ניטרלי ויתאים לכל מצע בין אם הוא תוצר של אבן גיר ובין אם תוצר של אבן גרניט (גרניט בעלת מטען חשמלי שלילי)

 • מספר סוגי פריימר מסורתי כוללים בתוכם גם חומרים המשמשים לייצור שמנים וסוגי גריז שונים מה שמקשה על האמולסיה להידבק לאספלט בשל הרכב כימי שונה המייצר דחיית מטענים חשמלית.

 • הנוסחה היחודית של מוצרי Erthbind מבטיחה הן הידבקות אופטימלית של מרכיבי מצע הכביש (בסיס הכביש) והן הידבקות אופטימלית בין המצע לאספלט באופן כזה שלא תתאפשר היפרדות וזאת בנוסף לשמירה על שולי הדרך, מניעת חלחול לחות ורטיבות ועוד.

 • באמוסליות מסורתיות יתכנו לעיתים קרובות בעיות חיבור בין השכבות בשל מטענים חשמליים לא מתאימים, ממיסים אורגניים ועוד.