https://docs.google.com/document/d/1SBJdW_3sC40DgRg4H_I1vXQOfXL3mWvb_Hd0bNFJC_g/edit?usp=sharing
 

אורך חיים של טיפול באבק

ERTHBIND אורך חיים של טיפול כנגד אבק על דרכי עפר בעזרת הפולימר

אחת השאלות השכיחות ביותר המגיעות אלינו בנושא הטיפול נגד אבק על דרכי עפר היא : כמה זמן יחזיק מעמד הטיפול  על דרך העפר שלי"? זוהי שאלה מאוד מורכבת בשל המשתנים הרבים שיכולים להשפיע על אורך החיים של הטיפול. בדרך כלל, יעילות הטיפול באבק אינה מסתיימת באופן פתאומי באינטרוול זמן מסוים מזמן הביצוע  אלא  מצטמצמת לאורך זמן. 

השוואה בין שימוש בתמלחות לשימוש בפולמיר ביולוגי לצורך מניעת אבק

ERTHBIND EB

ה EB אינו נשטף בגשם לעומת תמלחות הנשטפות בגשם

ומזהמות את הסביבה אליה זורם התשטיף.

ה EB מצמיד ומדביק יחד את חלקיקי הקרקע הגורמים לאבק.

הוא אינו חומר היגרוסקופי ולכן אינו צריך לחות בכדי להיות יעיל ולמנוע אבק בשונה מתמלחת.

בדיקת קרקע מקדימה לפרויקט ייצוב

הבנת הצרכים והכמויות

בכדי†להבין†את†הצרכים†ולקבל†החלטה†על†שיטת†העבודה†והכמויות

...הנדרשות†נבקשך†את†הבדיקות†הבאות

אבק מכרות ומחצבות - שיטת טיפול

מניעת אבק בדרכי הובלה של מכרות/מחצבות פעילות

טיפול בדרכי הובלה של מכרה/מחצבה פעיל/ה דורש הליך שונה מטיפול נגד אבק בדרך  "רגילה". בדרך כלל, בכל הנוגע לטיפול באבק הנוצר על הדרכים במכרה/מחצבה, אין כל טעם לטפל פעם אחת בשנה או תקופה אחרת ארוכה ולצפות כי השפעת הטיפול תימשך חודשים. הסיבה לכך, היא שדרכי ההובלה מושפעות באופן יומיומי מחומר ואבק הנופלים ממשאיות הובלה, כמו גם מאבק הנישא ברוח.  

Please reload